Rob Ruijs

 

 

 

 

           
 
Een andere richting / A different direction
 
Mijn volharding in analoge fotografie is gesneuveld. Waarom?
Al enige tijd weet ik dat mijn analoge opnamen digitaal werden afgedrukt. Dit was niet wat ik wilde. Helaas is het niet anders en het gaat me aan het hart hier afscheid van te moeten nemen.

Wat wel overeind is gebleven is de detailfotografie. Voorbeelden daarvan kun je terugvinden op deze website. Mijn detailfoto's zijn altijd afhankelijk van een situatie die zich aandient. Intussen zal ik foto's blijven maken die ik interessant vind en graag met iedereen wil delen. Wanneer je mijn foto’s bekijkt, hoop ik dat je er net zo van geniet als ik. Het zullen niet altijd detailopnamen zijn. Langskomen doen ze af en toe wel, want ik kan het niet laten. Het is wat het is, een nieuwe start. Ook staan er tussen mijn foto's wel eens iets dat niets met fotografie heeft te maken. Dit om het spannend te houden.

My persistence in analog photography has perished. Why? For some time I have known that my analog recordings were printed digitally. This was not what I wanted. Unfortunately, it is what it is, although it pains me to say goodbye to it.

I have plans for a new series but that depends on when a suitable situation presents itself. I do not know when that will be. Patience is a virtue. In any case, it will not be analogous. What has remained is the detail photography. You can find examples of that on this website. My detail shots are dependent on a suitable situation to present itself. In the meantime, I will make photos that I find interesting and that I wish to share with everyone. When you look at my photos, I hope that you enjoy them as much as I do. It will not always be detail shots. You will see them every now and then though, because I can not give up. It is what it is, a new start. You find might encounter work that has nothing to do with photography. This is to keep it exciting.

Have fun watching.

Rob Ruijs